Koruyucu Yüz Maskesi

KORUYUCU YÜZ MASKESİ

Kullanıcıyı kan ve diğer potansiyel enfekte vücut sıvılarına karşı korumaktadır.

Buğu yapmayan ve anti reflektif özelliktedir.

PPE direktifleri doğrultusunuda 89/686/EEC direktifine uygundur.

ISO 13485:2016 standartlarında üretilmiştir.